Проект закону

про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” (щодо забезпечення безпеки атомних енергоблоків)

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
13/10/2020
Номер реєстрації:
4216
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Економічна політика
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо забезпечення безпеки атомних енергоблоків)

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Закону

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо забезпечення безпеки атомних енергоблоків) (далі – проєкт Закону), яким передбачається вивести з-під дії Закону України «Про публічні закупівлі» придбання систем (елементів) безпеки атомних енергоблоків, направлений на забезпечення вчасного здійснення комплексу операцій з підтримання працездатного стану атомних енергоблоків та вчасного відновлення їх ресурсу.

Україна, як Сторона Конвенції про ядерну безпеку (ратифікована Законом України  від 17.12.1997 № 736/97-ВР) визнала, що відповідальність за ядерну безпеку лежить на державі, під юрисдикцією якої знаходиться ядерна установка. Статтею 10 цієї Конвенції встановлено, що Кожна Договірна Сторона вживає відповідних заходів для забезпечення того, щоб всі організації, які займаються діяльністю, безпосередньо пов’язаною з ядерними установками, проводили політику, за якої пріоритет надається ядерній безпеці.

Цей принцип знайшов відображення у статті 5 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», яким встановлено пріоритетність забезпечення ядерної та радіаційної безпеки над іншими інтересами.

Той же принцип  частково відображений у чинній редакції п. 3 частини шостої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», яким передбачено, що цей Закон не поширюється на придбання виробником електроенергії на АЕС паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії (у тому числі ядерне паливо (опромінене чи неопромінене, зокрема поглинаючі стрижні систем керування та захисту), ядерні матеріали).

Як видно з цього переліку предметів закупівель, законодавець з огляду на вимоги міжнародного законодавства, національного законодавства (Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»),  та враховуючи особливості роботи АЕС та надвисоку небезпеку, яку несе затягування закупівельної процедури, вивів ряд товарів з-під дії закону про публічні закупівлі. Разом з тим, у цьому переліку необґрунтовано пропущені системи (елементи) безпеки АЕС, що призводить до затягування строків їх придбання і, як наслідок, породжує пряму загрозу безпеці атомних електростанцій.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»  дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки є обов’язковим при здійсненні будь-якого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії. Безпека атомної станції забезпечується за рахунок послідовної реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту,  яка  базується на застосуванні системи фізичних  бар’єрів  на  шляху  поширення  іонізуючого випромінювання  і  радіоактивних  речовин  у  навколишнє  природне середовище,     системи технічних  та  організаційних  заходів  щодо  захисту фізичних бар’єрів і збереження їх ефективності,  з  метою  захисту персоналу, населення і навколишнього природного середовища.

Основним засобом досягнення зазначеної мети є наявність систем (елементів) безпеки атомних станцій (Загальні положення безпеки атомних станцій, затверджені наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19.12.2007 № 162, зареєстровані в Міністерстві юстиції 25.01.2008 за №56/14747).

У відповідності до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» одним із основних завдань ядерного законодавства є сприяння подальшому зміцненню міжнародного режиму безпечного використання ядерної енергії. Підтримання працездатності систем (елементів) безпеки є обов’язковим відповідно до вимог Конвенції про ядерну безпеку та є основою забезпечення безпеки АЕС в цілому.

Відповідно до технологічних регламентів безпечної експлуатації енергоблоків робота реакторної установки на потужності з одним непрацездатним каналом безпеки, елементом системи безпеки, дозволяється не більше 72 годин. При непрацездатних двох і більше каналах системи безпеки ­­— експлуатація енергоблоку на потужності не допускається.

Для підтримання систем (елементів) безпеки у працездатному стані проводяться періодичні випробування, технічне обслуговування, планові та, у разі необхідності, позапланові ремонти, заміна систем (елементів), які відпрацювали свій ресурс. Виконання усіх зазначених заходів можуть виконуватися лише під час планово-попереджувальних ремонтів або під час усунення аварійних ситуацій.

Враховуючи викладене, у діяльності АЕС перманентно виникає нагальна потреба у здійсненні закупівель систем (елементів) безпеки для забезпечення безпечної експлуатації АЕС. Разом з тим, за процедурою, що передбачена Законом України «Про публічні закупівлі», у більшості випадків вчасно здійснити таку закупівлю неможливо.

 

  1. Ціль та завдання законопроєкту

Прийняття цього законопроєкту усуне недоліки чинного законодавства про публічні закупівлі у частині, що безпосередньо стосується придбання систем (елементів) безпеки атомних електростанцій. Запропоновані зміни дозволять купувати ці системи (елементи) невідкладно після виникнення потреби у їх придбанні.  Вказане значно прискорить процес закупівлі, що в свою чергу позитивно вплине на забезпечення безпечної стабільної  роботи атомних енергоблоків.

 

  1. Загальна характеристика та основні положення проєкту Закону, його місце в системі законодавства

Чинною редакцією п. 3 частини шостої ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі»  передбачено, що дія цього Закону не поширюється на випадки придбання АЕС таких товарів: «паливно-енергетичні ресурси для виробництва електричної, теплової енергії (у тому числі ядерне паливо (опромінене чи неопромінене, зокрема поглинаючі стрижні систем керування та захисту), ядерні матеріали)».

Проєктом Закону пропонується додати до переліку товарів, які дозволено купувати без дотримання процедур, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», системи (елементи) безпеки атомних енергоблоків. Це дозволить забезпечити виконання вимог міжнародного законодавства у сфері ядерної безпеки, національного законодавства (Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» та Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку») щодо пріоритету ядерної безпеки в роботі АЕС.

В системі законодавства законопроєкт займає місце, визначене частиною четвертою ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», якою передбачено, що зміни до цього Закону можуть вноситися виключно законом про внесення змін до цього Закону.

 

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правові відносини у вказаній сфері регулюються Конституцією України, Законом України «Про публічні закупівлі», а також міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Прийняття проєкту Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту Закону

Реалізація проєкту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

 

  1. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування Закону після його прийняття

Реалізація цього проєкту Закону не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.