Проект закону

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
05/11/2020
Номер реєстрації:
3356-д
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до доопрацьованого проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту

 

Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (далі – проект Закону) розроблено на виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 902 (далі – НПДВЕ).

Законопроект спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел в частині забезпечення Україною виконання міжнародних зобов’язань щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті та виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна із вступом до Енергетичного Співтовариства.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

Метою, яка покладена в основу проекту Закону, є створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

Досягнення мети планується шляхом внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині:

– визначення обов’язкового вмісту рідкого біопалива (біокомпонетів) в усіх обсягах бензинів автомобільних, що відпускаються з місць виробництва пального, місць оптової торгівлі пальним та місць роздрібної торгівлі пальним, за виключенням бензинів з октановим числом 98 і вище та бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів:

з 1 травня 2022 року – не менш як 5 відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки визначення ±0,5%;

– введення обліку вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі моторному і паливі моторному альтернативному на ринку нафтопродуктів, які покладені на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (Держенергоефективності). Також передбачено, що Порядок зазначеного обліку, затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім питань забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) (Міненерго);

 • віднесено до правопорушень недотримання вимог щодо відпуску з місць роздрібної торгівлі пальним на митній території України усіх обсягів бензинів автомобільних з вмістом нормативно визначеної обов’язкової частки рідкого біопалива (біокомпонентів);
 • віднесено до правопорушень недотримання вимог щодо відпуску з місць виробництва та/або з місць оптової торгівлі пальним на митній території України усіх обсягів бензинів автомобільних з вмістом нормативно визначеної обов’язкової частки рідкого біопалива (біокомпонентів);
 • віднесено до правопорушень несвоєчасне або неподання інформації щодо вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у обсягах відпуску на митній території України з місць виробництва та оптової торгівлі пальним бензинів автомобільних.

 

 1. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у даній сфері суспільних відносин складають Закон України « Про альтернативні види палива », розпорядження Кабінету Міністрів України  від 01 жовтня 2014 р.  №902  «Про затвердження  Національного плану дій  з  відновлюваної енергетики на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. №791 « Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС» інші нормативні (ДСТУ, технічні регламенти) та нормативно-правові акти.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття і реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

У середньостроковій перспективі очікується збільшення надходження податків від українських суб’єктів господарської діяльності галузі за рахунок розвитку сфери виробництва рідкого біопалива.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме:

 • виведенню на якісно новий рівень позитивних процесів у сфері використання в Україні рідкого біопалива(біокомпонентів);
 • збільшенню завантаженості спиртових заводів та виробничого потенціалу суміжних сфер;
 • створенню додаткових робочих міст;
 • покращенню екологічної ситуації за рахунок зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, що утворюються при згорянні палива;
 • створенню передумови для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва рідкого біопалива(біокомпонентів).