Проект закону

про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”)

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
18/09/2020
Номер реєстрації:
4120
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Економічна політика
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін

до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України            (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”)”

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект є взаємопов’язаним із проектом Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”), розробленим з метою реалізації та на виконання вимог пункту 7 частини четвертої та частини сьомої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, та націлений на забезпечення його реалізації в частині формування як доходної, так і видаткової складових спеціального фонду державного бюджету.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”) має на меті:

забезпечити реалізацію положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, якими передбачається: обов’язок Кабінету Міністрів України в рамках прийняття рішення про покладання на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, а також право суб’єкту ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, на отримання компенсації економічно обгрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку;

врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ “Укрнафта” минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невідомим для держави результатом;

забезпечити додаткові джерела фінансування державної підтримки заходів з розвитку інфраструктурних проектів.

Проектом передбачено створення низки бюджетних програм, джерелами фінансування яких пропонується визначити надходження до спеціального фонду державного бюджету від сплати податкового боргу та грошових податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, що сплачуються ПАТ “Укрнафта” та НАК “Нафтогаз України” відповідно до пунктів 11 – 16 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Проведення розрахунків, передбачених пунктами 31 – 34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” за рахунок джерел, визначених пунктами 13 та 15 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” в редакції законопроекту (в частині сплати ПАТ “Укрнафта” податкового боргу та грошових зобов’язань з податку на додану вартість) здійснюється із використанням рахунків, відкритих за своїм місцезнаходженням у відповідних органах казначейства для проведення зазначених розрахунків, що на сьогодні не передбачено в положеннях Податкового кодексу України щодо електронного адміністрування податку на додану вартість (пункти 2001.3 та 2001.4 статті 2001 Кодексу).

Лише повне зарахування усіх визначених цією статтею надходжень до спеціального фонду державного бюджет дозволить максимізувати доходи та забезпечити фінансування новостворених бюджетних програм (програма компенсація НАК “Нафтогаз України” непокритих доходами витрат, понесених в рамках виконання покладених на неї спеціальних обов’язків, а також програми державної підтримки інфраструктурних проектів).

Таким чином, питання електронного адміністрування податку на додану вартість при проведенні розрахунків, передбачених пунктами 31 – 34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, із використовуванням рахунків, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення зазначених розрахунків, за рахунок джерел, визначених пунктами 13 та 15 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” в частині сплати ПАТ “Укрнафта” податкового боргу та грошових зобов’язань з податку на додану вартість, потребує законодавчого врегулювання шляхом доповнення підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України новим пунктом запропонованого змісту.

Разом з тим, унормування у Податковому кодексі України потребує і те, що кошти, що надходять на поточний рахунок публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, відкритий органом Казначейства, в процесі проведення взаєморозрахунків, передбачених пунктом 31 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, та підлягають перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету згідно з пунктами 11 – 13 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, є джерелом погашення податкового боргу публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних(фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

  1. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону України “Про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”)” має на меті створити умови, необхідні для належного проведення централізованих бюджетних взаєморозрахунків, передбачених пунктами 31-34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, максимізувати доходи спеціального фонду державного бюджету для належного фінансування видатків за програмами компенсації НАК “Нафтогаз України” непокритих доходами витрат, понесених в рамках виконання покладених на неї спеціальних обов’язків, на виконання статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, а також програмою державної підтримки інфраструктурних проектів.

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

З метою створення умов, необхідних для належного проведення бюджетних розрахунків, передбачених пунктами 31-34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, законопроект передбачає доповнення підрозділів 2 та 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України новими пунктами, а саме:

пунктом 74 підрозділу 2, згідно з яким буде встановлено можливість при проведенні розрахунків, передбачених пунктами 31-34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, здійснювати поповнення рахунку платника у системі електронного адміністрування податку на додану вартість з поточного рахунку платника, відкритого в органах Казначейства, а також спрямовувати надходження від сплати податкового боргу та податкових зобов’язань ПАТ “Укрнафта” з ПДВ до спеціального фонду державного бюджету для фінансування передбачених Законом програм, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

пунктом 63 підрозділу 10, яким буде встановлено, що кошти, що надходять на поточний рахунок публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, відкритий органом Казначейства, в процесі проведення взаєморозрахунків, передбачених пунктом 31 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, та підлягають перерахуванню до спеціального фонду державного бюджету згідно з пунктами 11 – 13 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, є джерелом погашення податкового боргу публічного акціонерного товариства “Укрнафта”, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних(фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих та/або таких, що підлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України;

Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;

Закон України “Про ринок природного газу”.

 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація передбачених проектом змін не лише не спричинить негативного впливу на баланс державного бюджету на 2020 рік, а й забезпечить максимізацію доходів спеціального фонду державного бюджету за рахунок удосконалення механізму адміністрування податкового боргу та грошових зобов’язань ПАТ “Укрнафта” минулих періодів у сумі понад 30 млрд. грн., а також додаткових поточних грошових зобов’язань ПАТ “Укрнафта” та НАК “Нафтогаз України” у сумі понад 10 млрд. грн. для фінансування визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” бюджетних програм, із використовуванням рахунків, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення зазначених розрахунків.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізації акта дозволить:

створити умови, необхідні для належного проведення централізованих бюджетних взаєморозрахунків, передбачених пунктами 31 – 34 статті 14 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (в редакції пов’язаного проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”);

максимізувати доходи спеціального фонду державного бюджету для належного фінансування видатків за програмами компенсації НАК “Нафтогаз України” непокритих доходами витрат, понесених в рамках виконання покладених на неї спеціальних обов’язків, на виконання статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, а також програмою державної підтримки інфраструктурних проектів;

врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ “Укрнафта” минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невідомим для держави результатом;

зміцнити позиції держави у міжнародних арбітражах, ініційованих міноритарними акціонерами ПАТ “Укрнафта” щодо спірної ціни на газ, видобутий ПАТ “Укрнафта” в 2006 – 2012 роках.