Проект закону

про внесення змін до Закону України “Про гуманітарну допомогу” щодо врегулювання окремих питань у сфері забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
28/12/2020
Номер реєстрації:
4550
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Соціальна політика
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про гуманітарну допомогу”

 

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сьогодні одним з важливих напрямків соціальної політики є соціальний захист осіб з інвалідністю. Особами з інвалідністю є особи зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою (її наслідками) або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності.

Згідно зі статтею 6 Закону України “Про гуманітарну допомогу” до гуманітарної допомоги, яка звільняється від оподаткування, віднесено легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше ніж вісім років тому, з об’ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, що отримуються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, для подальшої передачі особам з інвалідністю, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту на строк, визначений законодавством.

Важливо, що ставлення до громадян з обмеженими можливостями здоров´я є характерною ознакою цивілізованості держави та її демократичності.

Особи з інвалідністю потребують соціальної допомоги і соціального захисту, а також виконання з боку держави відповідних заходів для забезпечення їх законодавчо визначених прав.

Такими заходами з боку держави є, зокрема, соціальна реабілітація осіб з інвалідністю, що спрямована на створення і забезпечення умов для повернення особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально – середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування, задоволення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації.

Насамперед слід зазначити, що відповідно до Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” держава забезпечує розробку, виробництво, закупівлю технічних та інших засобів реабілітації, спеціального автотранспорту, виробів медичного призначення для соціальної адаптації, полегшення умов праці і побуту, спілкування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, поширює інформацію про таку продукцію.

Технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю є, зокрема, засоби для пересування.

Рішення про забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення приймається медико-соціальними експертними комісіями (лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів – щодо дітей з інвалідністю) на підставі медичних показань і протипоказань, а також соціальних критеріїв.

За медичними показаннями встановлюється необхідність надання особам з інвалідністю технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності осіб з інвалідністю.

За соціальними критеріями встановлюється необхідність надання особам з інвалідністю технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення для відновлення втрачених або придбання нових професійних знань, навичок та умінь, соціальної адаптації, занять фізичною культурою і спортом, задоволення духовних потреб, дозвілля.

Перелік технічних та інших засобів реабілітації, порядок забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та формування відповідного державного замовлення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначеної норми Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 затверджено Порядок забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями.

Цей Порядок визначає механізм розподілу, обліку та видачі автомобілів особа з інвалідністю, дітям з інвалідністю, які мають право на їх отримання і місце проживання яких зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку.

Порядок реєстрації місця проживання в даний час регулюється Законом України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”.

Підставою для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями є заява, документи та висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії про наявність у особи з інвалідністю медичних показань для забезпечення автомобілем.

Перелік медичних показань для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями затверджується Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики.

Так, для того, щоб особа з інвалідністю, законний представник дитини з інвалідністю отримав автомобіль, вони повинні подати до районного управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації заяву (форма заяви затверджується Мінпраці).

Крім цього, до заяви додаються такі документи:

– копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей з інвалідністю – копія медичного висновку;

– копія паспорта (для особи з інвалідністю) або копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю);

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі з інвалідністю та члену сім’ї, якому передається право керування автомобілем, законному представнику дитини з інвалідністю;

– довідка про реєстрацію місця проживання особи з інвалідністю та члена сім’ї, якому передається право керування автомобілем, законного представника дитини з інвалідністю;

– копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

– для осіб з інвалідністю I, II та III групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, – копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали унаслідок дії зазначених вище факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності особи з інвалідністю керувати автомобілем (для осіб з інвалідністю I та II групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

– для осіб з інвалідністю від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, – довідка військкомату або інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (надається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту) або посвідчення особи з інвалідністю війни;

– для осіб з інвалідністю унаслідок трудового каліцтва – копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання.

Після реєстрації заяви районним управлінням соціального захисту в день звернення видається, а у разі надходження заяви поштою – у триденний строк особі з інвалідністю надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК.

Взяття на облік особи з інвалідністю здійснюється головним управлінням соціального захисту у розрізі наявних черг осіб з інвалідністю, з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала особі з інвалідністю висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше дати реєстрації заяви.

Слід наголосити на тому, що є випадки, коли особа з інвалідністю не може бути поставлений на облік для забезпечення його автомобілем.

Так, не береться на облік особа з інвалідністю, яка має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем у разі відсутності члена сім’ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації особи з інвалідністю і якій особа з інвалідністю могла би передати право керування автомобілем

Разом з цим, у разі змін у складі сім’ї, така особа з інвалідністю береться на облік з дати звернення до головного управління соціального захисту із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.

Особа з інвалідністю, законний представник дитини з інвалідністю отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення зазначеного строку особа з інвалідністю може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його головному управлінню соціального захисту чи управлінню виконавчої дирекції.

На осіб з інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю оформляються на автомобіль реєстраційні документи, у яких підрозділом МВС робиться відмітка про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту, передачу права керування автомобілем члену сім’ї (у разі потреби), а також про заборону відчуження автомобіля.

Слід зазначити, що якщо автомобіль видано для обслуговування особи з інвалідністю одному із батьків, які доглядають дитину з інвалідністю або інваліда з дитинства, то за наявності у такої особи з інвалідністю документа, що підтверджує інвалідність, довідки про медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням або із звичайним керуванням та висновку щодо протипоказань на керування транспортними засобами, податок з власника такого транспортного засобу не справляється.

Відповідно до Закону України „Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів” від сплати податку звільняються, зокрема, особи з інвалідністю незалежно від групи інвалідності (у тому числі діти з інвалідністю за поданням органів соціального захисту) – щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м.

Отже на сьогодні законодавством встановлений послідовний, складний порядок взяття на облік осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення автомобілем, в якому передбачені всі запобіжники для можливих зловживань.

Водночас держава неспроможна своєчасно та якісно забезпечити всіх перебуваючих на обліку осіб з інвалідністю спеціалізованими автомобілями.

Як зазначалося вище, статус гуманітарної допомоги отримує автомобіль, який не старше 8 років і має об’єм двигуна не більше 1 800 см3. Це виключно для автомобіля, який призначений як адресна допомога особі з інвалідністю. Автомобіль не буде вважатися власністю інваліда, для якого він привезений, його не можна ні продати, ні подарувати, ні навіть передати для управління сторонній особі! Тільки після 10 років використання держава спише машину зі свого балансу.

На практиці склалося, що зазвичай машину купують, але оформляють документи як подарунок. І враховуючи обмежений вік автомобіля, придбати його можуть лише заможні громадяни. В результаті чого народилися схеми на кшталт «розмитнення автомобіля на інваліда» у той час, коли більшість малозабезпечених осіб з інвалідністю залишається без засобів пересування.

Таким чином, лібералізація норми законодавства щодо вимог до гуманітарного автомобіля надасть можливість забезпечити автомобілями більш широке коло осіб з інвалідністю в Україні.

 

  1. Ціль та завдання законопроекту

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну допомогу» стосовно послаблення вимог щодо спеціалізованого під керування особою з інвалідністю автомобіля розроблено з метою забезпечення автомобілями більш широкого кола осіб з інвалідністю в Україні.

 

  1. Основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України “Про гуманітарну допомогу” в частині доповнення частини другої статті 6 абзацом наступного змісту:

  • легкових автомобілів, які на момент ввезення на митну територію України були вперше зареєстровані не пізніше ніж п’ятнадцять років тому, з об’ємом двигуна не більш як 1800 куб. см, які є спеціально обладнаними під керування особами з інвалідністю та ввозяться для осіб з інвалідністю, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту, на строк, визначений законодавством.

 

  1. Місце в системі законодавства

Основними нормативно-правовими актами у вказаній сфері є Конституція України, Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, Закон України “Про гуманітарну допомогу”.

 

  1. Вплив на бюджет

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат і збільшення видатків з державного бюджету.

 

  1. Прогноз результатів

Особами з інвалідністю автомобілів для забезпечення власних потреб.