Проект закону

про енергетичну ефективність

Деталі законопроекту

Номер реєстрації:
4507
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про енергетичну ефективність»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблено на виконання Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Україна взяла на себе зобов’язання сприяти енергоефективності та енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності та нормативно-правової бази з метою досягнення значного прогресу відповідно до стандартів ЄС. Рішенням Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства від 14 серпня 2015 року щодо імплементації Директиви 2012/27/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 жовтня 2012 р. про енергоефективність передбачено обов’язок держав-членів транспонувати цю Директиву до національного законодавства. Імплементація Директиви 2012/27/ЄС передбачена пунктом 707 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 №1106, пунктом 172 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244-р, пункту 64 Плану заходів з реалізації етапу “Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)” Енергетичної стратегії України  на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497-р.

Україна щорічно споживає близько 92 млн тон нафтового еквіваленту енергії (тне) та має одну з найбільш енергоємних економік в світі. Майже половина (44%) виробленої та імпортованої енергії втрачається при її перетворенні та транспортуванні до фінального споживача, що на 12% вище ніж в країнах ЄС. Так з 92 млн тне постачання первинної енергії, споживається близько 52 млн тне. Потенціал скорочення витрат енергії при споживанні може досягати 60%. Тільки за оцінкою в трьох секторах – житловий, бюджетний та постачання енергії (разом близько 63% енергетичного балансу України) потенціал енергоефективності дорівнює заощадженню близько 19 млн тне або 8,0 млрд євро щорічно.

Проект Закону України «Про енергетичну ефективність» (далі – проект Закону) розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання щодо підвищення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Для досягнення максимального ефекту за кожним напрямком системи енергоефективності (будівлі, промисловість та транспортування/розподіл енергії) повинні бути створені передумови для ефективних відносин в галузі, регуляторні інструменти та механізми підтримки.

Підвищення енергоефективності є необхідним елементом для зростання енергонезалежності країни та скорочення енергоємності економіки. Наразі, показник енергоємності ВВП за паритетом купівельної спроможності в України втричі вище ніж у більшості країн Європи. Прийняття законопроекту забезпечить врегулювання правових та організаційних засад державної політики у сфері забезпечення енергоефективності.

 

  1. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою встановлення правових, економічних та організаційних засад діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності, забезпечення здійснення енергоефективних заходів, які проводитимуться під час виробництва, транспортування, передачі, розподілу, постачання та споживання енергії.

 

  1. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У проекті Закону визначаються:

основні засади державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності;

особливості формування та виконання національних планів дій з енергоефективності;

підходи до формування стратегії забезпечення енергетичної ефективності будівель;

засади забезпечення економії енергії в будівлях центральних органів виконавчої влади;

особливості врахування критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівельчи придбання та найму (оренди) будівель органами державної влади, органами місцевого самоврядування та юридичними особами, які забезпечують потреби держави або територіальної громади;

вимоги до екодизайну продуктів, пов’язаних із споживанням енергії;

засади енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту;

особливості запровадження інтелектуальних систем обліку;

стимулювання енергоефективності в сфері передачі та розподілу електричної енергії, транспортування та розподілу природного газу;

стимулювання енергоефективності в сфері теплопостачання;

основні засади здійснення енергосервісу;

популяризація та стимулювання підвищення рівня енергоефективності серед споживачів;

відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

 

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Цивільний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Закон України «Про енергозбереження»;

Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»;

Закон України «Про ринок природного газу»;

Закон України «Про ринок електричної енергії»;

Закон України «Про теплопостачання»;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»;

Закон України «Про Фонд енергоефективності».

 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту після його прийняття не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 

  1. Запобігання корупції

У проекті закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

  1. 7. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Реалізація положень проекту Закону «Про енергетичну ефективність» сприятиме створенню умов для підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, покращенню рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів, раціональному використанню коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на компенсацію витрат, пов’язаних з використанням енергетичних ресурсів, та сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави.

Реалізація проекту Закону позитивно вплине на ринок праці. Положеннями законопроекту передбачено врегулювання діяльності з енергетичного аудиту, яке включає порядок та особливості кваліфікації енергетичних аудиторів, процедури здійснення енергетичного аудиту. Крім того, проект Закону створює умови для розвитку ринку енергоефективних заходів та проектів, що сприятиме збільшенню показнику зайнятості у цій сфері суспільних відносин.

Для держави вигодами від прийняття акта буде можливість моніторингу рівня споживання енергії, оцінки ефективності державних політик та, за необхідності, запровадження додаткових заходів для досягнення планів з ефективного споживання енергії в Україні.