Проект закону

про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”)

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
18/09/2020
Номер реєстрації:
4119
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Економічна політика
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”)”

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект закону України розроблено з метою реалізації та на виконання вимог положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, якими передбачається:

обов’язок Кабінету Міністрів України в рамках прийняття рішення про покладання на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки;

право суб’єкту ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, на отримання компенсації економічно обгрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” (далі – Закон) з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України (далі – спеціальні обов’язки) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Такі спеціальні обов’язки мають бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними та не передбачати неможливість їх виконання.

Починаючи з 1 жовтня 2015 року і дотепер вищезазначене положення Закону реалізовувалося Урядом шляхом прийняття рішень про покладання на суб’єктів ринку природного газу, зокрема, на НАК “Нафтогаз України” комплексу спеціальних обов’язків, в рамках виконання яких забезпечувалося формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб визначених категорій споживачів та здійснювався його продаж (постачання) на умовах та у порядку, визначених затвердженими Кабінетом Міністрів України Положеннями про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Так, станом на сьогодні, чинним є Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 N 867 (зі змінами).

Разом з тим, пунктом 7 частини четвертої статті 11 Закону встановлено, що рішення Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу має визначати, зокрема, джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, яка є невід’ємним елементом механізму покладення спеціальних обов’язків. Відповідно до положень частини сьомої статті 11 Закону суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки відповідно до частини першої цієї статті, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Однак, починаючи з 1 жовтня 2015 року і дотепер, рішення Кабінету Міністрів України про покладення на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу не встановлювали ані порядку визначення компенсації, право на отримання якої мають суб’єкти ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, ані джерел її фінансування.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.07.2017 у справі N 826/6066/17 визнано протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України у питанні визначення джерел фінансування та порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, а також зобов’язано Уряд виконати вимоги пункту 7 частини четвертої статті 11 Закону – визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки. Вказана постанова Окружного адміністративного суду м. Києва залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03.10.2017 та постановою Верховного Суду від 21.08.2019 у справі N 826/6066/17.

Невиконання Кабінетом Міністрів України вимог підпункту 7 частини четвертої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, яким встановлено обов’язок Кабінету Міністрів України в рамках прийняття рішення про покладання на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, унеможливлює реалізацію вимог частини сьомої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, якою встановлено право суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, на отримання компенсації економічно обгрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.

Зазначене не лише негативно позначалося на спроможності суб’єктів ринку природного газу, насамперед НАК “Нафтогаз України”, забезпечувати належне виконання покладених на них спеціальних обов’язків, зокрема, в частині підтримки належного рівня безпеки постачання природного газу споживачам, а й руйнує саму логіку механізму покладення та виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу, одним з ключових елементів якого має бути реалізація суб’єктами ринку природного газу свого права на компенсацію вимушених витрат.

Зважаючи на викладене вище, та з метою забезпечення виконання законодавчих вимог та судових рішень, що набрали законної сили, пропонується включити до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” відповідну бюджетну програму.

  1. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та деяких законодавчих актів (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”)” має на меті:

забезпечити реалізацію вимог пункту 7 частини четвертої та частини сьомої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”;

врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ “Укрнафта” минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для держави результатом;

забезпечити додаткові джерела фінансування заходів державної підтримки розвитку інфраструктурних проектів, а саме: оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень, здійснення заходів створення, розвитку та забезпечення діяльності національного авіаперевізника; відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування.

 

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

 

Законопроект передбачає внесення до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» змін в частині:

визначення додаткових джерел фінансування спеціального фонду державного бюджету – до статті 11 Закону;

встановлення особливостей зарахування до спеціального фонду державного бюджету надходжень від погашення ПАТ «Укрнафта» податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних(фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних(фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвоєчасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження (з урахуванням) – доповнення статтею 11 1;

визначення додаткових напрямів використання коштів спеціального фонду державного бюджету: на компенсацію витрат НАК «Нафтогаз України», понесених в процесі виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів під час функціонування ринку природного газу та фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проектів – зміни до статті 14 та стаття 14 1 Закону.

Крім того, з метою забезпечення належного фінансування взаєморозрахунків та максимізації обсягу джерел фінансування видатків державного бюджету існує необхідність технічного врегулювання окремих податкових аспектів їх проведення в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету податкового боргу та встановлених цим проектом податкових зобов’язань, визначених джерелами фінансування відповідних бюджетних видатків, що пропонується здійснити шляхом внесення тимчасових змін до Перехідних положень Податкового кодексу України згідно з пов’язаним законопроектом.

  1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;

Закон України “Про ринок природного газу”.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація передбачених проектом змін не спричинить негативного впливу на баланс державного бюджету, оскільки передбачені ним додаткові видатки спеціального фонду державного бюджету на фінансування компенсації суб’єкту ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, зокрема, НАК “Нафтогаз України”, економічно обгрунтованих витрат, здійснених нею для виконання спеціальних обов’язків з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, у сумі 32,2 млрд. грн., а також фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проектів у сумі 10,3 млрд. грн. буде у повному обсязі забезпечено додатковими джерелами фінансування у обсязі надходжень до спеціального фонду державного бюджету, що не враховувалися під час планування Державного бюджет України на 2020 рік, від погашення податкового боргу, а також визначених грошових зобов’язань, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з урахуванням штрафних та фінансових санкцій ПАТ “Укрнафта” із сплати рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також низки додаткових податкових надходжень за результатами проведених розрахунків.

Загальний обсяг додаткових податкових надходжень до спеціального фондів державного бюджету в рамках цієї операції складе 42,5 млрд. грн., у тому числі:

податковий борг ПАТ “Укрнафта” – загальним обсягом 30,35 млрд. грн., утому числі: з рентної плати (газ, нафта, конденсат) – 18,8 млрд. грн.; з податку на прибуток –  2,6 млрд. грн.; з ПДВ – 2,84 млрд. грн.; донараховані суми за результатами контрольно-перевірочної роботи (КПР), що перебувають в процедурі судового оскарження – 3,1 млрд. грн.; заборгованість підприємств системи  ПАТ «Укрнафта» – 3 млрд. грн.;

додаткові грошові зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, що виникають у ПАТ “Укрнафта” за результатами операцій купівлі – продажу (постачання) природного газу з НАК “Нафтогаз України” – 6,2 млрд. грн.,

додаткові податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств, що виникнуть у НАК “Нафтогаз України” внаслідок отримання належної компенсації – 5,95 млрд. грн.

При цьому, на виплату компенсації ПСО із спеціального фонду державного бюджету буде спрямовано 32,2 млрд. грн., а надлишок надходжень у сумі                    10,3 млрд грн буде спрямовано на фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проектів з оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень (1,3 млрд. грн.),  здійснення заходів створення, розвитку та забезпечення діяльності національного авіаперевізника (5 млрд. грн.); відновлення мостів на автомобільних дорогах загального користування             (4 млрд. грн.).

Розрахунок обсягу такої компенсації НАК “Нафтогаз України” здійснено з виключним дотриманням вимог частини сьомої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” як сума економічно обґрунтованих витрат Компанії, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на неї спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку, відповідно до методології, що враховує цілий комплекс показників, що дозволяють забезпечити виключно об’єктивний та прозорий розрахунок, у тому числі: собівартість тисячі кубічних метрів запасів імпортованого природного газу, середньозважені ціни придбання імпортованого природного газу та витрати на закачування газу до ПСГ та обсягу реалізації імпортованого природного газу для забезпечення потреб споживачів ПСО протягом розрахункового періоду; інші економічно обґрунтовані витрати оптового продавця, пов’язані із виконанням ним спеціальних обов’язків: витрат на закачування, зберігання та відбір природного газу з ПСГ відповідно до встановлених Регулятором тарифів; середньозважену ціну реалізації природного газу для забезпечення потреб споживачів ПСО без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, а також податків та зборів, що включаються до вартості реалізації природного газу, відповідно до Податкового кодексу України; загальний обсяг реалізації імпортованого природного газу для забезпечення потреб споживачів ПСО протягом розрахункового періоду; дохід, отриманий від виконання спеціальних обов’язків; коефіцієнт допустимого рівня прибутку оптового продавця, прийнятого до розрахунку на рівні 5 %; тощо.

Коректність застосованої методології підтверджено по суті мотивувальною частиною рішення Північного апеляційного господарського суду у справі N 910/13084/18.

Разом з тим, з метою забезпечення належного виконання передбачених цим проектом вимог пропонується установити, що у разі неналежного виконання публічним акціонерним товариством “Укрнафта” абзацу 10 пункту 1 розділу I цього Закону, що призведе до порушення вимог, визначених абзацом 9 пункту 1 розділу I цього Закону, та створить зобов’язання для держави та/або будь-якого державного органу щодо повернення коштів (повного або часткового), що надійшли до спеціального фонду державного бюджету відповідно до абзаців другого – четвертого пункту 1 Розділу I цього Закону, акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” зобов’язане перерахувати до спеціального фонду державного бюджету кошти у обсязі сум таких повернень, протягом п’яти робочих днів.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізації акта дозволить:

забезпечити реалізацію вимог пункту 7 частини четвертої та частини сьомої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, якими передбачається:

обов’язок Кабінету Міністрів України в рамках прийняття рішення про покладання на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки;

право суб’єкту ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, на отримання компенсації економічно обгрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку;

забезпечити додаткові джерела фінансування державної підтримки заходів з розвитку інфраструктурних проектів;

врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ “Укрнафта” минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, а також зміцнити позиції держави у міжнародних арбітражах, ініційованих міноритарними акціонерами   ПАТ “Укрнафта” щодо спірної ціни на газ, видобутий ПАТ “Укрнафта” в 2006 – 2012 роках.