Проект закону

про внесення змін до статті 5 Закону України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів…

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
24/02/2021
Номер реєстрації:
5146
Сесія реєстрації:
5 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проєкту Закону України про внесення змін до статті 5

Закону України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” щодо змін у переліку додатків до проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення

 1. Мета

Проєкт Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”  щодо змін у переліку додатків до проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення (далі – проєкт закону) розроблено з метою забезпечення сталого функціонування ядерної енергетики, подальшого розвитку ядерної енергетики України та відповідно до Указу Президента України від 22 вересня 2020 року № 406/2020 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики».

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р, передбачено будівництво нових ядерних установок на заміщення енергогенеруючих потужностей АЕС, які будуть виводитись з експлуатації.

Одним з таких проектів є будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС, який входить до переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1581-р.

Для початку реалізації цього проекту необхідне прийняття Верховною Радою України Закону України «Про розміщення, проектування, будівництво енергоблоків № 3 і № 4 ВП «Хмельницька АЕС», що передбачено нормами Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».

Водночас статтею 17 Конвенції  про  ядерну безпеку, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» від 17 грудня 1997 року № 736/97-ВР передбачено, що кожна Договірна Сторона  вживає  відповідних  заходів  для забезпечення  того,  щоб  були розроблені та здійснювалися належні
процедури: оцінки    всіх   відповідних   факторів,   що   стосуються
майданчика,  які можуть мати вплив на  безпеку  ядерної  установки
протягом її прогнозованого життєвого циклу; оцінки   ймовірного   впливу   ядерної   установки, яка пропонується,  на окремих осіб, суспільство в цілому та навколишнє середовище з точки зору безпеки.

Крім того, Україна, як учасниця  Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище  у транскордонному контексті (ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» від 19 березня 1999 року № 534-XIV) зобов’язалась вживати   необхідних  законодавчих, адміністративних або інших заходів для  здійснення  положень  цієї Конвенції  стосовно атомних електростанцій та інших споруд з ядерними реакторами, які  можуть  чинити  значний  шкідливий
транскордонний  вплив,  установлення  процедури  оцінки  впливу на
навколишнє   середовище та  підготовку  документації  з  оцінки  впливу на
навколишнє середовище.

Процедуру оцінки транскордонного впливу на довкілля в рамках виконання  Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті  по проекту будівництва енергоблоків № 3, 4 ХАЕС розпочато ще у 2010 році в рамках техніко-економічного обґрунтування будівництва енергоблоків. Перші транскордонні консультації було проведено у серпні-вересні 2013 року з Польщею, Австрією та Угорщиною. Відповідно до рішення Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні цієї Конвенції від 15.12.2016 транскордонна процедура була продовжена з відповідним інформуванням у квітні 2017 року всіх зацікавлених сторін Конвенції. Лише Республіка Білорусь, Польща та Австрія надали свої відповіді щодо бажання далі брати участь у процедурі.

У грудні 2017 року набрав чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. Тому у листопаді 2018 року для зазначеного інвестиційного проекту була розпочата процедура оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог цього Закону. Підготовлено Звіт про оцінку впливу на довкілля, протягом січня-лютого 2019 року проведено громадське обговорення (включаючи громадські слухання) у 9 містах – обласних центрах України.

Крім того, Мінприроди (наразі – Міндовкілля) як уповноваженим центральним органом до вищезазначених трьох сусідніх країн направлена оновлена інформація про оцінку впливу на довкілля, а в травні-липні 2019 року успішно проведені консультації з підписанням двосторонніх протоколів.

Таким чином, за  проектом будівництва енергоблоків № 3,4 ХАЕС  процедура  оцінки впливу на довкілля (у т.ч. транскордонна) з визначеними у 2018 році Мінприроди зацікавленими сторонами завершена у середині 2019 року.

Відповідно до інформації Мінприроди, інші країни, які раніше мали намір провести транскордонні консультації за проектом (Угорщина, Словаччина, Румунія та Молдова), втратили право брати участь у консультаціях у зв’язку із порушенням ними встановлених термінів розгляду повідомлень. Для подальшого отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля Міндовкілля необхідно було провести засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище  у транскордонному контексті   для ухвалення рішення про врахування результатів транскордонних консультацій, та затвердити його з боку Міндовкілля.

У листопаді 2020 року, на останньому етапі організації засідання МКР, виникли обставини, які не дозволили  Міндовкілля   надати ДП «НАЕК «Енергоатом»  висновок з оцінки впливу на довкілля, який є обов’язковим додатком до проєкту Закону України «Про розміщення, проектування, будівництво енергоблоків № 3 і № 4 ВП «Хмельницька АЕС», а саме: було отримано повідомлення Комітету Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище  у транскордонному контексті  про незавершення консультації  з окремими країнами (Угорщина) і тому транскордонні консультації не можуть вважаться завершеними. А отже терміни закінчення всієї процедури оцінки впливу на довкілля залишаються невизначеними.

З метою подальшого розвитку ядерної енергетики та вчасного виконання Указу Президента України від 22 вересня 2020 року № 406/2020   розроблено Проєкт Закону України про внесення змін до статті 5 Закону України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення”  щодо змін у переліку додатків до проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, яким пропонується додаток «Результат оцінки впливу на довкілля» додавати до проекту будівництва ядерної установки при його затвердженні.

 

 1. Основні положення проекту акта

Проєктом закону пропонується абзац третій частини першої статті 5 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» викласти в новій редакції, якою передбачити, що до проекту закону про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, не додається звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті відповідно до закону, та замість результатів оцінки впливу на довкілля додається повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

 

 1. Правові аспекти

Правові відносини, пов’язані з прийняттям рішення про розміщення, проектування та будівництво ядерних установок, які мають загальнодержавне значення, регулюються такими нормативно-правовими актами, що діють у відповідній сфері суспільних відносин:

 • Закон України «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» від 17 грудня 1997 року № 736/97-ВР;
 • Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті» від 19 березня 1999 року N 534-XIV;
 • Закон України «Про міжнародні договори України»;
 • Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;
 • Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення»;
 • Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує фінансування з державного чи місцевих бюджетів.

Відтермінування початку реалізації проекту будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС призведе до значних економічних збитків держави внаслідок несвоєчасного підключення енергоблоків № 3 і 4 до енергетичної системи України (до відома: за одну добу один енергоблок ВВЕР-1000 виробляє електроенергію, ринкова вартість якої становить приблизно 29 млн грн.).

 

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта стосується інтересів Міністерства енергетики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

 

 1. Оцінка відповідності

Проєкт закону не стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

Проєкт закону не стосується прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

Проєкт закону не впливає на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

Проєкт закону не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією;

Проєкт закону не створює підстави для дискримінації.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту закону дозволить оптимізувати терміни прийняття державного рішення щодо затвердження закону про розміщення, проектування, будівництва ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, та приступити до проектування зазначених об’єктів.

Прі цьому виконання  вимог  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище  у транскордонному контексті буде забезпечено шляхом врахування результатів оцінки впливу на довкілля  на  етапі розробки та затвердження  проєктів будівництва ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.