Проект закону

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
17/04/2020
Номер реєстрації:
3356
Сесія реєстрації:
3 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту

Обґрунтування необхідності прийняття акту

 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (далі – проект Закону) розроблено на виконання Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, затвердженого  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 902.

 

Проект Закону спрямований на імплементацію положень Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 року про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел в частині забезпечення Україною виконання міжнародних зобов’язань щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті у 2020 році не менш 10 % та виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна із вступом до Енергетичного Співтовариства, визначених у Національному плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (далі – НПДВЕ).

 

Відповідно до НПДВЕ загальний очікуваний внесок біоетанолу, виробленого з біомаси, для досягнення обов’язкових індикативних цілей щодо споживання на транспорті на 2020 рік заплановано в обсязі 320 тис. т н.е.

 

Аналіз українського законодавства показав, що зміни до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо поетапного збільшення нормативно визначеної частки виробництва і застосування біопалива та сумішевого палива моторного, якими було передбачено у 2014-2015 роках обов’язковий вміст біоетанолу в бензинах моторних, що виробляються та/або реалізуються  на території України, не менш як 5 %(об’ємних), а з 2016 року – обов’язковий вміст не менш як 7 %(об’ємних), внесені згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів» (№ 4970-VI від 19 червня 2012 р.), та які втратили чинність на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (№ 191-VIII від 12 лютого 2015 р.), не мали впливу на розвиток ринку виробництва рідкого біопалива та носили безсистемний характер, оскільки не була створена система обліку та контролю за дотриманням суб’єктами господарювання на ринку моторних палив норм щодо вмісту рідкого біопалива у паливі моторному та відсутня відповідальність за їх невиконання.

 

 1. Мета і шляхи її досягнення

 

Метою, яка покладена в основу проекту Закону, є створення нормативно-правової бази для розвитку сфери виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті.

Досягнення мети планується шляхом внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» в частині:

– визначення обов’язкового вмісту рідкого біопалива (біокомпонетів) в усіх обсягах бензинів автомобільних, що відпускаються з місць виробництва пального, місць оптової торгівлі пальним та місць роздрібної торгівлі пальним, за виключенням бензинів з октановим числом 98 і вище та бензинів, що поставляються для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів:

з 1 липня 2021 року – не менш як 5 відсотків (об’ємних), за відносної похибки визначення ±0,5%;

з 1 липня 2022 року – не менш як 6 відсотків (об’ємних), за відносної похибки визначення ±0,5%;

з 1 липня 2023 року – не менш як 7 відсотків (об’ємних), за відносної похибки визначення ±0,5%.

– введення обліку вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі моторному і паливі моторному альтернативному на ринку нафтопродуктів, які покладені на центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Порядок зазначеного обліку передбачено затвердити Міністерством енергетики та захисту довкілля України;

 • віднесено до правопорушень недотримання вимог щодо відпуску з місць роздрібної торгівлі пальним на митній території України усіх обсягів бензинів автомобільних з вмістом нормативно визначеної обов’язкової частки рідкого біопалива (біокомпонентів);
 • віднесено до правопорушень недотримання вимог щодо відпуску з місць виробництва та/або з місць оптової торгівлі пальним на митній території України усіх обсягів бензинів автомобільних з вмістом нормативно визначеної обов’язкової частки рідкого біопалива (біокомпонентів);
 • віднесено до правопорушень неподання інформації щодо вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у обсягах відпуску на митній території України з місць виробництва та оптової торгівлі пальним бензинів автомобільних

 

 1. Правові аспекти

 

Нормативно-правову базу у даній сфері суспільних відносин складають Закон України « Про альтернативні види палива », розпорядження Кабінету Міністрів України  від 01 жовтня 2014 р.  №902  «Про затвердження  Національного плану дій  з  відновлюваної енергетики на період до 2020 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. №791 « Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС» інші нормативні (ДСТУ, технічні регламенти) та нормативно-правові акти.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття і реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

У середньостроковій перспективі очікується збільшення надходження податків від українських суб’єктів господарської діяльності галузі за рахунок розвитку сфери виробництва рідкого біопалива.

 

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме:

 • виведенню на якісно новий рівень позитивних процесів у сфері використання в Україні рідкого біопалива(біокомпонентів);
 • збільшенню завантаженості спиртових заводів та виробничого потенціалу суміжних сфер;
 • створенню додаткових робочих міст;
 • покращенню екологічної ситуації за рахунок зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, що утворюються при згорянні палива;
 • створенню передумови для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва рідкого біопалива(біокомпонентів).