Проект закону

про внесення змін до Закону України “Про ринок електричної енергії” (щодо перетоків електричної енергії)

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
24/03/2020
Номер реєстрації:
3262
Сесія реєстрації:
3 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» (щодо перетоків електричної енергії)»

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

 

На виконання зобов’язань України за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Україною було прийнято Закон України «Про ринок електричної енергії», яким з метою  лібералізації та відкритості ринку електричної енергії було здійснено імплементацію актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики, а саме Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії та про скасування Директиви 2003/54/ЄС, Регламенту (ЄС) 714/2009 про умови доступу до мережі транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) 1228/2003, Директиви 2005/89/ЄС про заходи для забезпечення безпеки інвестування до системи електропостачання та інфраструктури.

У той же час реформування ринку електричної енергії відповідно до  норм зазначеного Закону стикається з новими викликами та труднощами, в тому числі і у зв’язку із імпортом в Україну електричної енергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь в необмеженій кількості.

Слід зазначити, що ринки електричної енергії зазначених держав  є закритими для суб’єктів ринку електричної енергії України, здійснення експортно–імпортних операцій з електроенергією монополізовано,  виробництво електроенергії в цих країнах підтримується додатковими платежами або є субсидованим. Окрім того, найближчим часом в промислову експлуатацію буде запущено Білоруську АЕС, що призведе до ще більшого нарощування експорту і суттєво вплине на обсяги виробництва основним вітчизняним виробником електроенергії, за рахунок якого досі стримується зростання тарифів на електричну енергію для населення — державної компанії НАЕК «Енергоатом».

Також важливо відмітити, що законодавство, що регулює діяльність на ринках електричної енергії Російської Федерації та Республіки Білорусь, не відповідає вимогам Третього енергетичного пакету, не створює умов для вільного переміщення товарів та послуг на відповідних ринках.

Збереження поточного статну щодо експортно-імпортних операцій з електроенергією України з Російською Федерацією та Республікою Білорусь свідомо надає переваги суб’єктам господарської діяльності цих країн із нанесенням прямих збитків вітчизняним товаровиробникам.

 

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» на державному рівні були закріплені принципи функціонування ринку електричної енергії, серед яких, зокрема, забезпечення енергетичної безпеки України, добросовісної конкуренції, рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії, співробітництва та інтеграції ринку електричної енергії на регіональному та загальноєвропейському рівнях.

Тому недопустимим є збереження вільного доступу на територію України електричної енергії з держав, ринки електричної енергії яких закриті для вітчизняних виробників.

Зростання обсягів електричної енергії, що імпортуються на територію України з Російської Федерації та Республіки Білорусь, вимагає невідкладного вжиття забезпечувальних заходів для мінімізації збитків вітчизняних виробників електричної енергії, а також законодавчого забезпечення умов недискримінаційного доступу суб’єктів господарювання України до ринків електричної енергії Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Як зазначено вище, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» до принципів функціонування ринку електричної енергії віднесено, в тому числі, забезпечення енергетичної безпеки.

Одною із визначальних складових енергетичної безпеки є енергетична незалежність, тобто спроможність держави самостійно забезпечувати покриття внутрішнього попиту на енергетичні ресурси.

На даний час законодавством чітко не регламентований процес перетоків електричної енергії: комерційних та технологічних. Зазначений аспект несе в собі ряд ризиків як для національної енергетичної безпеки і належного функціонування ринку електричної енергії, так і для вітчизняного бізнесу.

Визначення міждержавного перетоку електричної енергії наводиться у підзаконному акті — у відповідності до п. 1.1.2 Правил ринку, що затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307  міждержавний переток – переток електричної енергії, що відбувається через міждержавний перетин.

Збереження комерційного імпорту електроенергії з Російської Федерації та Республіки Білорусь може законсервувати та поглибити існуючу технологічну залежність, обумовлену синхронним режимом роботи енергосистем України, Російської Федерації та Республіки Білорусь. Наразі ми є свідками нарощування імпорту електричної енергії з зазначених держав, що посилить залежність України від енергосистем цих держав.

У свою чергу, це може ускладнити виконання Плану заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав-членів Європейського Союзу (ENTSO-E), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1097-р. Серед заходів плану, що можуть опинитися в зоні ризику, – забезпечення тестової роботи ОЕС України в ізольованому режимі, фізичне відокремлення від електричних мереж ОЕС Республіки Білорусь та Російської Федерації, а також підтримка процесу інтеграції до ENTSO-E в рамках співробітництва з Європейською Комісією, державами-членами ЄС та США.

Запровадження норми, яка обмежує комерційний переток електричної енергії з держав, що не є сторонами Євросоюзу та Енергетичного Співтовариства,  забезпечить прозоре та ринкове ціноутворення на імпортовану електричну енергію на умовах європейського права, а також гарантуватиме збереження курсу на інтеграцію ОЕС України з ENTSO-E.

 

  1. Цілі і завдання прийняття акта

Ціллю прийняття законопроекту є забезпечення національних інтересів України, у тому числі забезпечення енергетичної безпеки України, та забезпечення рівних умов конкуренції на ринку електричної енергії відповідно до права ЄС.

Зміни до законодавства також мають на меті усунення бар’єрів для експорту на митну територію Російської Федерації та Республіки Білорусь електричної енергії, що походить з України, забезпечення  захисту внутрішнього споживчого ринку, інтересів вітчизняного товаровиробника  та  подальшого  поліпшення зовнішньоторговельного балансу.

У зв’язку з цим, законопроектом передбачається урегулювати питання комерційного та технологічного перетоків електричної енергії.

 

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проектом Закону пропонується:

–  запровадити визначення термінів комерційний та технологічний переток;

– заборонити здійснення комерційного перетоку електричної енергії з держав, що не є членами (сторонами) Європейського Союзу або Енергетичного Співтовариства;

– тимчасово, на час переходу ОЕС України на паралельну роботу з об’єднанням енергосистем держав – членів Європейського союзу (ENTSO-E), дозволити  здійснювати технологічний переток електричної енергії з держав, що не є членами (сторонами) Європейського Союзу або Енергетичного Співтовариства.

 

  1. Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють  Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про ринок електричної енергії».

Реалізація положень проекту Закону після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів.

 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

 

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту закону

Прийняття даного закону чітко урегулює умови здійснення комерційних та технологічних перетоків електричної енергії та збереже на паритетних засадах співвідношення інтересів учасників ринку електричної енергії, визначивши чіткі правила гри на ринку електричної енергії.

Зазначене створить умови для стійкого розвитку ринку електричної енергії та забезпечить належну діяльність учасників ринку електричної енергії та розвиток бізнесу в цілому, виключивши можливість отримання преференцій окремими суб’єктами.

Прийняття даного проекту Закону гарантуватиме енергетичну безпеку України і підтвердить її бажання рухатися в напрямку європейських цінностей.