Проект закону

Про внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
05/11/2019
Номер реєстрації:
2359-1
Сесія реєстрації:
2 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Економічна політика
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

До проекту Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Правовими підставами для розроблення законопроекту є:

 • Закон України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» та Закон України «Про ринок природного газу», якими регламентовано зобов’язання України щодо відокремлення діяльності з транспортування з природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи;
 • План заходів з виконання вимог щодо відокремлення і незалежності оператора газотранспортної системи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840;
 • План заходів щодо реформування газового сектору, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 375-р;

Пріоритетне завдання «Продовження здійснення заходів з виконання зобов’язань України, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію», визначене Річною національною програмою під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, затвердженою Указом Президента України від 10.04.2019 № 117/2019, яке передбачає виконання протягом 2019 р. таких заходів:

 • забезпечити розроблення та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону України «Про ринок природного газу» в рамках виконання зобов’язань України за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угодою про Асоціацію;
 • виконання підготовчих заходів, необхідних для забезпечення відокремлення діяльності з транспортування природного газу.

Внесення до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) пропонованих та передбачених розробленим законопроектом змін обумовлено необхідністю створення сприятливих умов для забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи в рамках реформування газового сектору та побудови конкурентного та прозорого ринку природного газу за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства, закріплених Законом України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» та Законом України «Про ринок природного газу», а також врегулювання комплексу проблемних питань податково–правового регулювання стосовно операцій з передачі в управління на праві господарського відання новому оператору активів та майна, що знаходиться на балансі АТ «Укртрансгаз» (далі – Товариство) та використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Згідно з чинним законодавством України в рамках відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи передачі в управління на праві господарського відання або відчуженню новому незалежному оператору газотранспортної системи України (далі – оператор ГТСУ) підлягатиме:

 • передачі в управління оператору ГТСУ безвідклично строком на 15 років на праві господарського відання – майно, власником якого є держава, яке обліковується на балансі АТ «Укртрансгаз» та використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними трубопроводами, балансовою вартістю, яка визначена станом на 1 грудня 2019 р. за даними бухгалтерського обліку АТ «Укртрансгаз»;
 • з метою забезпечення можливості виконання функцій оператора ГТСУ – відчуження власних необоротних та оборотних матеріальних активів АТ «Укртрансгаз», що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

Ключовим проблемним в цьому контексті є питання оподаткування ПДВ операцій згідно з рішенням ЦОВВ, прийнятим у межах їх повноважень, з безоплатної передачі Товариством на праві господарського відання новому оператору ГТСУ (або повернення/передача Товариством з господарського відання на баланс власника майна – держави) державного майна, що не підлягає приватизації (основних засобів, капітальних інвестицій), яке надане АТ «Укртрансгаз» в управління (користування) та обліковується на його балансі, в тому числі, з точки зору проведених переоцінок (уцінок, дооцінок) та невід’ємних поліпшень (придбання окремих компонентів, капітальних ремонтів та/або модернізацій) за рахунок власних коштів Товариства (у зв’язку з чим збільшувалась балансова/залишкова вартість державного майна, визначена у фінансовій звітності Товариства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності), враховуючи викладене нижче.

Діяльність АТ «Укртрансгаз» з транспортування та зберігання природного газу (що є основними видами діяльності зазначеного Товариства) здійснюється на базі державного майна, яке використовується для забезпечення транспортування та зберігання природного газу і не підлягає приватизації, стосовно якого Товариству на підставі Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації, від 17.06.1999 № 19/275 (далі – Угода) передано зобов’язання щодо виконання функцій управління та користування ним. Державне майно обліковується на балансі Товариства у складі основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, інших необоротних активів.

Отже, зазначене майно перебуває у власності держави, а АТ «Укртрансгаз» лише здійснює функції управління та користування державним майном на підставі Угоди. Внаслідок того, що на момент отримання державного майна Товариством не відбувалося переходу права власності (постачання цього майна), зазначена операція не була об’єктом оподаткування ПДВ та, відповідно, у Товариства не виникало право на податковий кредит з ПДВ (що зменшує належні до сплати до бюджету податкові зобов’язання з ПДВ).

При цьому Товариство за рахунок власних коштів проводило поліпшення державного майна (капітальні ремонти, реконструкції, модернізації, придбання та заміну окремих компонентів тощо), які є невід’ємною частиною цього майна та збільшили його первісну вартість. Суми ПДВ, сплачені/нараховані за результатами здійснення цих операцій, повністю або частково (відповідно до частки використання в оподатковуваних операціях), у порядку, встановленому податковим законодавством, чинним на дату проведення операцій, були включені Товариством до складу податкового кредиту.

Протягом усього строку управління та користування державним майном на підставі Угоди, починаючи з 1999 року, його балансова/залишкова вартість, визначена у фінансовій звітності Товариства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та МСФЗ (далі – балансова/залишкова вартість майна, визначена за даними бухгалтерського обліку), змінювалась внаслідок: нарахування амортизації відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та МСФЗ; її щорічної переоцінки (дооцінки/уцінки) згідно з вимогами МСФЗ (починаючи із станом на 01.01.2015, та закінчуючи останньою станом на 01.10.2019), у зв’язку з чим переоцінена балансова/залишкова вартість державного майна, визначена за даними бухгалтерського обліку, значно (як в більшу, так і в меншу сторону) відрізнялась як від його первинної (історичної) вартості, за якою це майно було передане на баланс Товариства, так і від залишкової вартості цього майна, визначеної з урахуванням положень статті 138 ПКУ (далі – залишкова вартість майна, визначена за даними податкового обліку); будівництва нових об’єктів та списання об’єктів непридатних для експлуатації; проведення невід’ємних поліпшень (придбання окремих компонентів, капітальних ремонтів та/або модернізацій) цього майна за рахунок власних коштів Товариства, у зв’язку з чим зазначена балансова/залишкова вартість державного майна, визначена за даними бухгалтерського обліку, збільшувалась. Таким чином, вартість та об’єктний склад державного майна на дату отримання цього майна Товариством та на дату припинення Угоди, не будуть співпадати.

Протягом 2019 року планується здійснення усіх підготовчих заходів для відокремлення оператора ГТСУ, якому з 01.01.2020 будуть відповідно передаватися всі активи, необхідні для здійснення діяльності транспортування природного газу.

Згідно з офіційною позицією ДФС (індивідуальна податкова консультація від 13.07.2017 № 1166/6/99-99-15-03-02-15, що згідно з ПКУ може застосовуватися як така, що надана контролюючим органом після 31.03.2017) на дату передачі Товариством державного майна в управління на праві господарського відання та на баланс іншому суб’єкту господарювання (або його повернення/передача Товариством з господарського відання на баланс власника майна – держави) Товариство відповідно до п.198.5 ст.198 ПКУ повинно нарахувати «компенсаційні» податкові зобов’язання з ПДВ на балансову/залишкову вартість за даними бухгалтерського обліку (тобто з урахуванням переоцінок згідно з МСФЗ) здійсненого товариством поліпшення/модернізації держмайна (вартість відповідних товарів/послуг, які були придбані для поліпшення майна та збільшили його вартість, та під час придбання яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту).

Таке трактування положень ПКУ призведе до виникнення у АТ «Укртрансгаз» значних податкових зобов’язань з ПДВ, які не мають джерела покриття, що негативно вплине на вчасне створення та сертифікацію нового незалежного оператора ГТСУ та належне виконання міжнародних зобов’язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи в рамках реформування газового сектору та побудови конкурентного та прозорого ринку природного газу за Договором про заснування Енергетичного Співтовариства. Отже зазначене питання потребує врегулювання.

В контексті відчуження власного майна АТ «Укртрансгаз», що не перебуває у державній власності, у складі магістральних газопроводів та усіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом (основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій, інших необоротних активів, запасів), що використовую(є)ться для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами, слід звернути увагу на те, що таке відчуження призведе до нарахування у Товариства податкових зобов’язань з ПДВ у сумі до 2,6 млрд грн, дата виникнення яких припаде на податковий період протягом якого відбувається відвантаження майна (подія, що сталася раніше), а податкові зобов’язання АТ «Укртрансгаз» з ПДВ залишаться незабезпеченими реальними джерелами до сплати, оскільки договори купівлі – продажу зазначеного майна, що підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України, передбачають розстрочення терміном до 2 років.

Крім того, виходячи з об’єктивних особливостей функціонування новоствореного Оператора ГТСУ та враховуючи низку проблемних аспектів функціонування ринку природного газу, одним з можливих шляхів забезпечення потреб новоствореного Оператора ГТСУ у природному газі в обсягах, необхідних для забезпечення належного функціонування та балансування системи на початковому етапі діяльності оператора, є його отримання за договором позики з його відшкодуванням власнику ресурсу в майбутніх періодах.

Ключовим в цьому контексті є питання оподаткування відповідних операцій податком на додану вартість: виходячи з чинних положень Податкового кодексу України, операція з надання в позику товарів в цілях оподаткування ПДВ прирівнюється до операцій з постачання товарів, що є об’єктом оподаткування ПДВ, тоді як реальні джерела для сплати таких зобов’язань у Оператора на початковому етапі його діяльності будуть відсутні.

Усі вищенаведені проблемні питання практичної реалізації міжнародних зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи), взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», потребують врегулювання шляхом внесення уточнюючих змін до Перехідних положень Податкового кодексу України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є створення належних/сприятливих умов для забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачено внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ в частині тимчасового, на період здійснення відповідних операцій та проведення розрахунків, встановлення особливостей оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються у рамках процедури виконання зобов’язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», а саме щодо:

 • до 1 січня 2021 року – звільнення від оподаткування ПДВ операцій передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що перебуває у державній власності, у складі магістральних газопроводів та усіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом (основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій), що використовую(є)ться для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами, а також незастосування до цих операцій положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПКУ;
 • до 1 січня 2022 року – визначення за касовим методом дати виникнення податкових зобов’язань/податкового кредиту за операціями постачання/придбання майна, що не перебуває у державній власності, у складі магістральних газопроводів та усіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом (основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій), що використовую(є)ться для забезпечення транспортування природного газу, які(яке) обліковується на балансі одного платника податку і передається на баланс іншого платника податку;
 • до 1 січня 2021 року – визнання такими, що не вважаються постачанням товарів (послуг), операцій з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами, якщо такі операції здійснюються з метою та на виконання зобов’язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства».

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють:

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI;
 • Закон України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» від 15.12.2010 № 2787-VI;
 • Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування газового сектору» від 25.03.2015 № 375-р;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 791-р «Питання управління акціонерним товариством “Магістральні газопроводи України»;
 • Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, затверджена Указом Президента України від 10.04.2019 № 117/2019.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акту не потребує фінансування з державного чи місцевого бюджетів та не спричинить додаткових матеріальних і фінансових витрат.

Реалізація передбачених законопроектом положень вплине на доходну частину бюджету таким чином.

Звільнення від оподаткування операцій з передачі в управління на праві господарського відання майна, що перебуває у державній власності, у складі магістральних газопроводів та усіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом (основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій), що використовую(є)ться для забезпечення транспортування природного газу та передаються з балансу одного платника податку на баланс іншого платника податку, та незастосування до цих операцій положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПКУ, вплине (зменшить) на доходну частину бюджету виключно в обсязі «компенсаційних» податкових зобов’язань з ПДВ, нарахованих на балансову/залишкову вартість за даними бухобліку (тобто з урахуванням переоцінок згідно з МСФЗ) здійсненого товариством поліпшення/модернізації держмайна (вартість відповідних товарів/послуг, які були придбані для поліпшення майна та збільшили його вартість, та під час придбання яких суми ПДВ були включені до податкового кредиту).

За існуючих обставин, зважаючи на те, що протягом усього строку управління та користування державним майном у складі магістральних газопроводів та усіх об’єктів і споруд, пов’язаних з ними єдиним технологічним процесом, починаючи з 1999 року, його балансова/залишкова вартість за даними бухобліку неодноразово змінювалась (внаслідок її щорічної переоцінки згідно з вимогами МСФЗ, нарахування амортизації відповідно до вимог бухобліку, проведення невід’ємних поліпшень держмайна за рахунок власних коштів Товариства), вартість та об’єктний склад державного майна на дату його отримання в управління АТ «Укртрансгаз» та на дату припинення відповідної угоди не будуть співпадати, а обсяг «компенсаційних» податкових зобов’язань з ПДВ не може бути визначено достовірно.

При безоплатній передачі в управління на праві господарського відання АТ «Укртрансгаз» державного майна за договором на баланс нового оператора ГТСУ (або повернені держмайна з господарського відання АТ «Укртрансгаз» на баланс власника майна – держави), що здійснюватиметься у встановленому Кабінету Міністрів України порядку, державою не передбачається компенсації зазначеному товариству балансової/залишкової вартості за даними бухобліку (тобто з урахуванням переоцінок згідно з МСФЗ) здійсненого товариством поліпшення/модернізації держмайна, отже «компенсаційні» податкові зобов’язання з ПДВ у АТ «Укртрансгаз», що підлягають нарахуванню по зазначених операціях з безоплатної передачі в управління на праві господарського відання держмайна цим товариством за договором новому оператору ГТСУ (або повернення/передачі з господарського відання цим товариством держмайна на баланс власника майна – держави) не матимуть джерела покриття, а їх нарахування призведе до збитків у АТ «Укртрансгаз».

Визначення за касовим методом дати виникнення податкових зобов’язань/податкового кредиту за операціями постачання/придбання майна, що не перебуває у державній власності і використовується для забезпечення транспортування природного газу, дозволить запобігти передчасному нарахуванню у АТ «Укртрансгаз» податкових зобов’язань з ПДВ (без джерела для їх сплати внаслідок відсутності у нового оператора ГТСУ необхідних коштів на таке придбання), а у нового оператора ГТСУ – на таку ж суму податкового кредиту з ПДВ (що в цілому/сумарно і без застосування касового методу призводить до «нульових» доходів бюджету за цими операціями з постачання/придбання майна).

При цьому, при застосуванні касового методу за зазначеними операціями з постачання майна, відповідні надходження з ПДВ до бюджету від АТ «Укртрансгаз» лише відтерміновуються у часі, як і відображення у нового оператора ГТСУ на таку ж суму податкового кредиту з ПДВ.

Тимчасове виключення операцій з передачі/повернення природного газу за договором позики, які здійснюються з метою та на виконання зобов’язань щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих Україною відповідно до Закону України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», із переліку операцій, прирівняних до операцій постачання в цілях оподаткування податком на додану вартість, сприятиме забезпеченню сталого функціонування системи в умовах нестабільних розрахунків споживачів послуг транспортування природного газу магістральними газопроводами та дозволить запобігти негативним для Оператора ГТСУ податковим наслідкам. В подальшому оподаткування ПДВ операцій з постачання природного газу, повернутого позикодавцю відповідно до умов договору, здійснюватиметься на загальних підставах, а отже запропоновані зміни лише відтермінують відповідні бюджетні надходження у часі.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Прийняття та реалізація законопроекту дозволить створити необхідні умови для забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, зокрема: оптимізувати податкове навантаження на АТ «Укртрансгаз» та Оператора ГТСУ при здійсненні у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку операцій з:

 • передачі в управління на праві господарського відання держмайна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу, від АТ «Укртрансгаз» як діючого оператора ГТСУ на баланс до новоствореного оператора ГТСУ відповідно до укладених договорів (або при повернені/передачі держмайна з господарського відання АТ «Укртрансгаз» на баланс власника майна – держави);
 • купівлі-продажу або іншого відчуження відповідного власного майна АТ «Укртрансгаз»;
 • запобігти ризикам нарахування АТ «Укртрансгаз» та Оператору ГТСУ податкових зобов’язань з ПДВ без реальних джерел для їх сплати.