Проект закону

Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
17/10/2019
Номер реєстрації:
2239-1
Сесія реєстрації:
2 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

До проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Реформування ринку природного газу та електричної енергії України з метою досягнення його лібералізації, ефективності, прозорості та подальшої інтеграції з ринком Європейського Союзу неможливе без створення оператора ГТС або системи передачі електроенергії, організаційна та операційна модель якого була б прозорою, зрозумілою і такою, що відповідає європейським правилам роботи газового ринку та ринку електроенергії. Вимоги до створення відокремленого та незалежного оператора ГТС та оператора системи передачі електроенергії, містяться в Законі України “Про ринок природного газу”, Законі України “Про ринок електричної енергії” та в Третьому енергетичному пакеті ЄС, що становлять міжнародні зобов’язання України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Закон України “Про ринок природного газу” передбачає обрання моделі відокремлення Ownership Unbundling (OU) та Independent System Operator (ISO). На виконання статті 27 Закону України “Про ринок природного газу” Постановою КМУ № 840 обрано модель відокремлення ISO.

За вимогами Закону України “Про ринок природного газу” та Третього енергетичного пакету ЄС, сертифікація за обраною моделлю ISO передбачає перевірку та підтвердження НКРЕКП відповідності кандидата нижченаведеним критеріям:

1) відповідність вимогам про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи
Статтею 23 Закону України “Про ринок природного газу” визначено, що оператор ГТС повинен бути незалежним від суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльності з виробництва/постачання електричної енергії/природного газу. Більше того, Третій енергетичний пакет ЄС вимагає, щоб два органи державної влади, що окремо контролюють виробництво/постачання електричної енергії/природного газу та транспортування природного газу/електричної енергії, були ефективно відокремлені один від одного та не знаходилися під контролем іншої особи (зокрема, через право давати доручення). З метою виконання цієї вимоги змінам підлягають закони України, що регулюють розподіл повноважень в Уряді для забезпечення незалежності суб’єкта управління корпоративними правами держави щодо оператора ГТС від органів державної влади, інших суб’єктів управління, суб’єктів господарювання у прийнятті рішень з питань корпоративного управління стосовно оператора ГТС.

2) виконання всіх функцій та завдань оператора ГТС та мати для цього всі необхідні ресурси Закон України “Про ринок природного газу” вимагає наявність у оператора ГТС активів ГТС у своєму користуванні та наявність у його розпорядженні фінансових, технічних, матеріальних та людських ресурсів, необхідних для провадження діяльності із транспортування природного газу. На виконання вищенаведеного, пунктом 2 та 6 Постанови КМУ №840 передбачається:

(1) передача в управління оператору ГТС майна, власником якого є держава, яке обліковується на балансі АТ «Укртрансгаз» та використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними трубопроводами – безвідклично строком на 15 років на праві господарського відання;

(2) відчуження 
АТ “Укртрансгаз” власних необоротних та оборотних матеріальних активів, що використовуються у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, для їх передачі оператору ГТС.

Реалізація вищезазначеного, потребує внесення законодавчих змін для усунення юридичної невизначеності правового титулу господарського відання, зокрема, у частині, що стосується визначення чіткого обсягу прав та обов’язків як оператора ГТС так і власника майна, тобто держави, в особі відповідного суб’єкта управління таким майном.

Крім того, чинне законодавство також встановлює перешкоди щодо відчуження власних активів АТ «Укртрансгаз», які не є об’єктами державної власності, але будуть використовуватися у процесі здійснення діяльності з транспортування природного газу, а також майна, що використовується у процесі діяльності з транспортування, проте може не підпадати під визначене у законодавстві поняття «магістральні мережі» (Закон України «Про трубопровідний транспорт»).

Більше того, виникає необхідність врегулювання питань, що стосуються одночасного забезпечення як повноцінної роботи оператора ГТС з 01.01.2020 року, так і безперервності діяльності із транспортування природного газу.

Так, станом на сьогодні, відповідно до частини 2 статті 20 Закону України «Про ринок природного газу» ліцензія на провадження діяльності із транспортування природного газу видається виключно тому заявнику, щодо якого прийнято остаточне рішення про сертифікацію. У той де час чинним законодавством на прийняття остаточного рішення про сертифікацію потрібно близько 8 місяців з дати подання запиту на сертифікацію. Відповідно, для забезпечення безперервності надання послуг з транспортування природного газу пропонується збільшити строк, протягом якого оператор ГТС повинен отримати відповідні ліцензії. Аналогічні зміни пропонуються у частині щодо отримання дозвільних документів, необхідних для провадження діяльності із транспортування.

Крім того, норми чинного земельного законодавства, не передбачають можливості надання на праві постійного користування земельних ділянок новому оператору ГТС, який не перебуває у державній власності.

3) додаткові обов’язки Регулятора за моделлю відокремлення ISO Частиною 4 статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» передбачено, що у разі обрання моделі відокремлення ISO Регулятор має низку обов’язків, зокрема, щодо вирішення спорів, що виникають між оператором ГТС та власником газотранспортної системи. Зважаючи на те, що власником газотранспортної системи є держава, функції держави як власника по відношенню до державного майна газотранспортної системи, що використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, здійснюватиме уповноважений суб’єкт управління, який відповідно до законодавства визначається КМУ. Пунктом 9 Постанови №840 передбачено, що таким уповноваженим суб’єктом управління буде визначено Мінфін. Відповідно, у статусі суб’єкта управління об’єктами державної власності Мінфін виконуватиме функції власника газотранспортної системи, що вступає у відносини з оператором ГТС за моделлю ISO. При цьому Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачає лише вирішення спорів між суб’єктами господарювання, і отже, потребує внесення змін.

У цьому зв’язку зміни пропонуються, зокрема до Закону України «Про ринок природного газу», Закону України «Про трубопровідний транспорт», Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, , Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про Кабінет Міністрів України»,

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Суттю прийняття акту є внесення змін до законодавчих актів України з метою забезпечення реалізації вимоги відокремлення та незалежності оператора ГТС за моделлю ISO відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», а також вимог щодо відокремлення та незалежності оператора системи передачі електроенергії згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії» та Третього Енергетичного Пакету ЄС.
Основні зміни запропоновано внести до таких законів:

у Господарському кодексі України:

 • усунення опосередкованого контролю над оператором ГТС або оператора системи передачі електроенергії з боку Уряду шляхом виключення вимоги щодо затвердження КМУ фінансового плану;
 • lip- надання Кабінету Міністрів України чи відповідному уповноваженому суб’єкту управління майном можливості передати об’єкти державної власності (ГТС) або системи передачі в господарське відання оператору ГТС або оператору системи передачі електроенергії;

 • визначення обсягу прав та обов’язків за моделлю ISO власника майна, переданого операторові ГТС на праві господарського відання, у частині щодо його контролю, використання та збереження згідно з вимогами Закону України «Про ринок природного газу»;
 • надання можливості новому оператору ГТС або оператору системи передачі електроенергії використовувати державне майно на підставі права господарського відання незалежно від подальших змін його структури управління, у тому числі, у зв’язку із залученням іноземного партнера;

у Земельному кодексі України:

 • передбачення можливості надання на праві постійного користування земельних ділянок новому оператору ГТС;
 • забезпечення одночасного переходу речових прав на об’єкти ГТС (на праві господарського відання) до нового оператора ГТС та припинення права АТ »Укртрансгаз» постійного користування на ділянки під такими об’єктами. Таким чином буде забезпечена відсутність випадків, коли майном (земельними ділянками), яке необхідне для провадження діяльності з транспортування природного газу, буде продовжувати володіти і користуватися АТ »Укртрансгаз»;

у Законі України «Про трубопровідний транспорт»:

Внесення змін з метою усунення термінологічної неузгодженості для уможливлення відчуження основних фондів АТ «Укртрансгаз», що не є об’єктами державної власності, але будуть використовуватися у процесі здійснення діяльності з транспортування природного газу;

у Законі України «Про управління об’єктами державної власності»:

Внесення змін з метою забезпечення обсягу прав оператора ГТС, що вимагається при сертифікації за обраною моделлю ISO для цілей успішної сертифікації.

у Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності»:

Внесення змін для встановлення строку, протягом якого новий оператор повинен отримати відповідну ліцензії зважаючи на практику та законодавчі вимоги щодо попередніх процедур (наприклад, проходження процедури сертифікації у випадку оператора ГТС, яка сама по собі займає до 6 місяців). Зміна стосується лише випадку передачі уповноваженим органом державного майна, тому не дозволить приватним ліцензіатам зловживати правом передавати наявну ліцензію іншим юридичним особам. Зміни дозволять новому операторові ГТС на підставі частини шостої цієї статті надавати послуги з транспортування природного газу та мати статус ліцензіата до проходження власної процедури ліцензування. Аналогічні зміни у Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

у Законі України «Про Кабінет Міністрів України»:

Внесення змін до статей з метою усунення проблемних питань для проходження успішної сертифікації щодо наявності повноважень Прем’єр-міністра чи Кабінету Міністрів впливати на прийняття рішень міністерствами у процесі управління корпоративними правами держави в операторі ГТС або операторі системи передачі електроенергії та відповідно одночасно здійснювати опосередкований контроль над виробниками/постачальниками електроенергії чи природного газу.

у Законі України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» – внесення змін з метою виконання вимог щодо обов’язків власника ГТС за моделлю відокремлення ISO.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють:

 • Конституція України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства»;
 • Закон України «Про ринок природного газу»;
 • Закон України «Про ринок електричної енергії»;
 • Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»;
 • Закон України «Про трубопровідний транспорт»;
 • Закон України «Про управління об’єктами державної власності»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування газового сектору»;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 840 «Про відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.09.2019 № 791-р «Питання управління акціонерним товариством «Магістральні газопроводи України»;

Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, затверджена Указом Президента України від 10.04.2019 № 117/2019.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту після його прийняття не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Реалізація законопроекту, як очікується:

 • не матиме впливу на розвиток регіонів (підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, врахування потреб регіонів, наявність специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони тощо); громадське здоров’я (покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп, створення передумов для зміцнення та збереження здоров’я населення тощо); екологію та навколишнє природне середовище (збільшення чи зменшення обсягу використання відповідних природних ресурсів, рівня забруднення атмосферного повітря, води, земель, у тому числі утвореними відходами, підвищення чи зниження рівня небезпеки техногенного та природного характеру тощо) та інші сфери суспільних відносин;
 • позитивно вплине на забезпечення інтересів держави, створивши необхідні сприятливі умови для забезпечення виконання зобов’язань України щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу та забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, взятих за Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, та з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;