Проект закону

про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
05/06/2020
Номер реєстрації:
3508-1
Сесія реєстрації:
3 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України

“Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення”

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

 

Закон України N 1730-VIII “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” (далі – Закон N 1730), що передбачає комплекс заходів, спрямованих на врегулювання існуючої заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, а також підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті природний газ та електричну енергію, протягом попередніх років дозволив значною мірою врегулювати існуючу заборгованість з урахуванням нарахованих на цю заборгованість неустойки, відсотків річних та інфляційних нарахувань, що утворилася станом на встановлену розрахункову дату.

Так, зокрема, відповідно до положень зазначеного Закону:

 • реструктуризовано заборгованість виробників теплової енергії за використаний для її виробництва природний газ на суму 2,8 млрд. грн., з яких оплачено – 1,3 млрд. грн.;
 • списано зобов’язань виробників теплової енергії із сплати неустойки (штрафів, пені), відсотків річних та інфляційних нарахувань на суму понад 2,7 млрд. грн.;
 • очікують на списання за умови виконання укладених договорів реструктуризації неустойка (штрафи, пені), відсотки річних та інфляційні нарахування на заборгованість виробників теплової енергії на суму понад 1,5 млрд. грн.

Водночас, реалізація передбачених Законом №1730 заходів, які позитивно вплинули на фінансовий стан та певною мірою стабілізували діяльність підприємств теплоенергетики та водовідведення і водопостачання, мала вкрай негативний вплив на фінансовий стан інших учасників відносин – постачальників енергоносіїв, порушуючи низку конституційних принципів господарювання в Україні та поглиблюючи кризу поточних розрахунків.

Так, зокрема, не зважаючи на реалізацію передбачених Законом №1730 заходів, заборгованість підприємств теплоенергетики за використаний для виробництва теплової енергії природний газ продовжує збільшуватися, складаючи на сьогодні майже 40 млрд. грн., а заборгованість підприємств водопровідно – каналізаційного господарства перевищує 5,5 млрд. гривень.

При цьому, недоотримані внаслідок реалізації передбачених Законом №1730 заходів кошти та утворені у зв’язку з цим касові розриви постачальники енергоносіїв були змушені покривати шляхом залучення позикових коштів, сплачуючи при цьому відсотки за їх користування, що призводило до додаткових непередбачуваних витрат та погіршення їх фінансового стану.

Водночас, окремі передбачені Законом №1730 заходи врегулювання заборгованості залишилися нереалізованими або реалізованими не в повному обсязі – насамперед це стосується погашення заборгованості з різниці в тарифах, яке, виходячи з логіки Закону №1730, мало б відбутися до укладення договорів про реструктуризацію заборгованості. Так, лише підтверджена в установленому порядку, але непогашена, заборгованість з різниці в тарифах, що утворилася до 1 січня 2016 року, складає 3,4 млрд. грн., тоді як питання різниці в тарифах за період з 1 січня і до сьогодні взагалі залишається неврегульованим на законодавчому рівні, ускладнюючи, а в окремих випадках унеможливлюючи, реалізацію інших заходів.

Разом з викладеними, врегулювання потребує і низка інших питань в частині:

 • приведення термінології Закону №1730 у відповідність до інших законодавчих актів, що набрали чинності після введення Закону в дію, зокрема, Закону України “Про ринок електричної енергії” та Закону України “Про житлово-комунальні послуги”;
 • врегулювання питання участі у процедурі врегулювання заборгованості суб’єктів господарювання, суб’єктів господарювання, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил, якщо засновник та/або частина виробничих одиниць підприємства знаходиться на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 

 1. Мета і завдання законопроекту

 

Метою прийняття проекту закону є удосконалення механізму врегулювання існуючої заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, а також підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті природний газ та електричну енергію, започаткованого Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” N 1730-VIII від 03.11.2016, підвищення ефективності передбачених ним заходів шляхом усунення низки технічних неузгодженостей, приведення тексту Закону у відповідність до інших законодавчих актів, а також захист прав та інтересів усіх учасників процедури з метою стабілізації ситуації на енергетичних ринках.

 

 1. Суть та основні положення законопроекту

 

Проект закону передбачає:

– внесення до Закону N 1730 та Закону України “Про виконавче провадження” змін в частині здійснення редакційних правок у зв’язку із оновленням термінології, що використовується в зазначених законах, після набрання чинності Законами України “Про ринок електричної енергії” та “Про житлово-комунальні послуги”;

– внесення до Закону №1730 та Закону України “Про виконавче провадження” змін, спрямованих на розблокування процедури врегулювання боргів суб’єктів господарювання, які розташовані на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил;

–  внесення до Закону №1730 змін, спрямованих на створення законодавчих підстав для належної реалізації заходів з врегулювання заборгованості шляхом погашення заборгованості з різниці в тарифах як за період до 1 січня 2016 р., так і за період з 1 січня 2016 р. і до сьогодні, та удосконалення процедури її підтвердження та відшкодування з урахуванням особливостей та чинників її виникнення;

– внесення змін до Закону №1730, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою належного правового та фінансового забезпечення процедури надання та виконання органами місцевого самоврядування гарантій виконання підприємствами – надавачами комунальних послуг зобов’язань за укладеними договорами реструктуризації, а також інших передбачених Законом заходів;

– внесення до Закону №1730 змін, спрямованих на забезпечення прав та інтересів усіх учасників процедури врегулювання заборгованості та мінімізації негативного впливу передбачених Законом заходів на постачальників енергоносіїв та недопущення утворення кризових явищ в ПЕК.

 

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України “Про теплопостачання”;

Закон України “Про природні монополії”;

Закон України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”;

Закон України “Про ринок природного газу”;

Закон України “Про житлово-комунальні послуги”;

Закон України “Про ринок електричної енергії”;

Закон України “Про виконавче провадження”;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

 1. Фінансово-економічне обґрунтування та вплив на бюджет

 

Реалізація окремих положень цього проекту закону потребуватиме фінансування з державного та місцевого бюджетів, зокрема, в частині:

– компенсації з державного та місцевих бюджетів підтвердженої в установленому порядку заборгованості з різниці в тарифах за період до 1 січня 2016 року (у підтвердженому обсязі близько 3,4 млрд. грн.) та з 1 січня 2016 року і до сьогодні (обсяг такої заборгованості підлягатиме підтвердженню у встановленому законом порядку);

–  відшкодування з державного бюджету додаткових витрат постачальників енергоносіїв на сплату відсотків та інших витрат у зв’язку із запозиченням коштів з метою покриття касових розривів, що утворилися внаслідок врегулювання заборгованості відповідно  статей 5-7 Закону №1730;

– фінансування з місцевих бюджетів гарантій, наданих органами місцевого самоврядування з метою забезпечення виконання зобов’язань підприємств теплоенергетики та водовідведення і водопостачання за договорами реструктуризації заборгованості, укладеними згідно з Законом №1730.

Разом з тим, слід зазначити, що фінансування з державного та місцевих бюджетів передбачених Законом заходів здійснюватиметься в межах доходної та видаткової частин відповідних бюджетів за умови визначення джерел фінансування видатків та з дотриманням вимог статті 27 Бюджетного кодексу України, а прийняття передбачених проектом змін дозволить лише розблокувати  відповідні процедури, не призводячи безпосередньо до розбалансування державного та місцевих бюджетів.

 

 1. Прогноз соціально-економічних та інших результатів прийняття проекту

 

Прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і водовідведення” дозволить: суттєво удосконалити механізм врегулювання існуючої заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, а також підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті природний газ та електричну енергію, започаткований Законом України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії” N 1730-VIII від 03.11.2016; підвищити ефективність передбачених ним заходів шляхом усунення низки технічних неузгодженостей; захистити права та інтересів усіх учасників процедури врегулювання заборгованості з метою стабілізації ситуації на енергетичних ринках; привести текст Закону у відповідність до інших законодавчих актів.

Реалізація проекту Закону не призведе до негативних  соціально-економічних та інших наслідків, відповідає інтересам держави та місцевих громад.