Проект закону

Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”)

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
20/08/2020
Номер реєстрації:
3004a
Сесія реєстрації:
3 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Економічна політика
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України

Про Державний бюджет України на 2020 рік (щодо реалізації положень статті 11 Закону України Про ринок природного газу)

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект закону України розроблено з метою реалізації та на виконання вимог положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, якими передбачається:

обов’язок Кабінету Міністрів України в рамках прийняття рішення про покладання на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки;

право суб’єкту ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу” (далі – Закон) з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу на суб’єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов’язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України (далі – спеціальні обов`язки) після консультацій із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Такі спеціальні обов’язки мають бути чітко визначеними, прозорими, недискримінаційними та не передбачати неможливість їх виконання.

Починаючи з 1 жовтня 2015 року і дотепер вищезазначене положення Закону реалізовувалося Урядом шляхом прийняття рішень про покладання на суб’єктів ринку природного газу, зокрема, на НАК “Нафтогаз України” комплексу спеціальних обов’язків, в рамках виконання яких забезпечувалося формування ресурсу природного газу для забезпечення потреб визначених категорій споживачів та здійснювався його продаж (постачання) на умовах та у порядку, визначених затвердженими Кабінетом Міністрів України Положеннями  про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Так, станом на сьогодні, чинним є Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867 (зі змінами).

Разом з тим, пунктом 7 частини четвертої статті 11 Закону встановлено, що рішення Кабінету Міністрів України про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу має визначати, зокрема, джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, яка є невід’ємним елементом механізму покладення спеціальних обов’язків. Відповідно до положень частини сьомої статті 11 Закону суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки відповідно до частини першої цієї статті, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб’єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Однак, починаючи з 1 жовтня 2015 року і дотепер, рішення Кабінету Міністрів України про покладення на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу не встановлювали ані порядку визначення компенсації, право на отримання якої мають суб’єкти ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, ані джерел її фінансування.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19.07.2017 у справі № 826/6066/17 визнано протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України у питанні визначення джерел фінансування та порядку визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, а також зобов’язано Уряд виконати вимоги пункту 7 частини четвертої статті 11 Закону – визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки. Вказана постанова Окружного адміністративного суду м. Києва залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 03.10.2017 та постановою Верховного Суду від 21.08.2019 у справі № 826/6066/17.

Невиконання Кабінетом Міністрів України вимог підпункту 7 частини четвертої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, яким встановлено обов’язок Кабінету Міністрів України в рамках прийняття рішення про покладання на суб’єктів ринку природного газу спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку природного газу визначити джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки, унеможливлює реалізацію вимог частини сьомої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”, якою встановлено право суб’єкта ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку.

Зазначене не лише негативно позначалося на спроможності суб’єктів ринку природного газу, насамперед НАК “Нафтогаз України”, забезпечувати належне виконання покладених на них спеціальних обов’язків, зокрема, в частині підтримки належного рівня безпеки постачання природного газу споживачам, а й руйнує саму логіку механізму покладення та виконання спеціальних обов’язків на ринку природного газу, одним з ключових елементів якого має бути реалізація  суб’єктами ринку природного газу свого права на компенсацію вимушених витрат.

Зважаючи на викладене вище, та з метою забезпечення виконання законодавчих вимог та судових рішень, що набрали законної сили, пропонується включити до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” відповідну бюджетну програму.

 

  1. Цілі і завдання прийняття акту

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” та деяких законодавчих актів (щодо реалізації положень статті 11 Закону України “Про ринок природного газу”)” має на меті:

забезпечити реалізацію вимог пункту 7 частини четвертої та частини сьомої статті 11 Закону України “Про ринок природного газу»;

врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ “Укрнафта” минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для держави результатом;

забезпечити додаткові джерела фінансування заходів державної підтримки розвитку інфраструктурних проектів.

 

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту акту

Законопроект передбачає внесення до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” змін в частині:

визначення додаткових джерел фінансування спеціального фонду державного бюджету – до статті 11 Закону;

встановлення особливостей зарахування до спеціального фонду державного бюджету надходжень від погашення ПАТ “Укрнафта” податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого) (з урахуванням штрафних(фінансових) санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних(фінансових) санкцій та пені, нарахованих у зв’язку з несвочасною сплатою податків, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження (з урахуванням) – доповнення статтею 111;

визначення додаткових напрямі