Проект закону

про внесення змін до додатка № 3 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію

Деталі законопроекту

Дата реєстрації:
29/01/2021
Номер реєстрації:
4672
Сесія реєстрації:
4 сесія IX скликання
Рубрика законопроекту:
Галузевий розвиток
Законопроект на сайті Верховної:

Пояснювальна записка

до проекту Закону України

Про внесення змін до додатка № 3 Закону України

“Про Державний бюджет України на 2021 рік”

 щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на

електричну енергію

 

  1. Мета

Врегулювання питання фінансового забезпечення витрат на компенсацію у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.

 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З 01.01.2021 встановлено єдиний тариф на електроенергію i скасовано пільгові тарифи, що діяли для окремих категорій споживачів. Отже, для споживачів, які використовують електроенергію для опалення, а також дитячих будинків ciмейного типу, багатодітних та прийомних сімей значно зростуть платежі за електроенергію.

З метою запровадження механізму соціального захисту деяких категорій громадян у зв’язку з підвищенням тарифів на оплату електричної енергії потребує врегулювання питання визначення джерела витрат для фінансового забезпечення компенсації у зв’язку з підвищенням  тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах  та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.

Зазначене питання пропонується врегулювати шляхом внесення змін до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

 

  1. Основні положення проекту акта

Проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію» пропонується передбачити нову бюджетну програму для надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.

 

  1. Правові аспекти

Дану сферу регулюють такі нормативно-правові акти:

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

інші нормативно-правові акти.

 

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Надання компенсації у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію буде здійснюватися шляхом відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1 400 000,0 тис. гривень.

 

  1. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування.

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об’єднаннями та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців.

Проект акта не стосується прав осіб з інвалідністю.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект акта не виносився на громадське обговорення.

 

  1. Оцінка відповідності

Проект акта не містить положень, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, мають ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації.

Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної, громадської антидискримінаційної та громадської ґендерно-правової експертиз.

 

  1. Прогноз результатів

Реалізація акта не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.